Komercijalna video produkcija u Crnoj Gori

Komercijalna video produkcija u Crnoj Gori može biti odličan instrument za reklamiranje vašeg biznisa. Možete da naručite izradu reklamnog video klipa vaše nekretnine, da biste bili bliže klijentima.

Predlažemo sve vrste komercijalne video produkcije u Crnoj Gori:

  • Snimanje nekretnina
  • Reklamni video klipovi
  • Snimanje događaja i konferencija
Video snimanje nekretnine
250€
-
Trajanje snimanja 2 sata
Snimanje sa dronom uključeno
Video klip 1-2 minute
 
Video snimanje reklame
550€
Individualni scenario
Trajanje snimanja do 5 sati
Snimanje sa dronom uključeno
Reklamni klip 2-3 minute
Klip za Instagram do 1 minute
Video snimanje događaja
690€
-
Trajanje snimanja do 7 sati
Snimanje sa dronom + 80 EUR/sat
Video klip 2-4 minute
Klip za Instagram do 1 minute

Uslovi i plaćanje

  • Avans u iznosu od 30% se plaća pri rezervaciji. Ostatak iznosa se plaća gotovinski do kraja dana u kome se radi snimanje.
  • U slučaju otkaza rezervacije, za manje od mjesec dana do dana snimanja, avans se ne vraća.
  • Rok za izradu spota je do 2 mjeseca.
  • U cijenu paketa je uključen transport videografa na ličnom automobilu na teritoriji Budvanske rivijere i Boko-Kotorskog zaliva. Transport do ostalih mjesta se plaća posebno.
  • Paketi mogu biti korigovani saglasno vašim željama.
  • Video klip može biti iskorišćen za publikacije u potfoliju. Ukoliko ne želite da se vaši snimci koriste u dijelu portfolio, cijena svih paketa se uvećava za 20%.