Komercijalna video produkcija u Crnoj Gori i Evropi

Komercijalna video produkcija u Crnoj Gori može biti odličan instrument za reklamiranje vašeg biznisa. Možete da naručite izradu reklamnog video klipa vaše nekretnine, da biste bili bliže klijentima. Predlažemo sve vrste komercijalne video produkcije u Crnoj Gori: snimanje nekretnina, reklamni video klipovi, snimanje događaja i konferencija…

Video prezentacija nekretnine

Snimanje nekretnine
Trajanje 2 sata
Snimanje dronom uključeno u cijenu
Video klip 1-2 minute

Cijena: 250€

Video reklama

Individualni scenario
Snimanje reklame
Trajanje snimanja do 5 sati
Snimanje dronom uključeno u cijenu
Reklamni klip 3-4 minute
Klip za Instagram do 1 minute
Cijena: 550€

Snimanje događaja

Snimanje događaja
Trajanje snimanja 7 sati
Snimanje dronom + 80 euro / sati
Video klip 2-4 minute
Klip za Instagram do 1 minute

Cijena: 690€

Uslovi i plaćanje

  • Avans u iznosu od 30% se plaća pri rezervaciji. Ostatak iznosa se plaća gotovinski do kraja dana u kome se radi snimanje.
  • U slučaju otkaza rezervacije, za manje od mjesec dana do dana snimanja, avans se ne vraća.
  • Rok za izradu spota je do 2 mjeseca.
  • U cijenu paketa je uključen transport videografa na ličnom automobilu na teritoriji Budvanske rivijere i Boko-Kotorskog zaliva. Transport do ostalih mjesta se plaća posebno.
  • Paketi mogu biti korigovani saglasno vašim željama.
  • Video klip može biti iskorišćen za publikacije u potfoliju. Ukoliko ne želite da se vaši snimci koriste u dijelu portfolio, cijena svih paketa se uvećava za 20%.