Individualna video produkcija u Crnoj Gori i Evropi

Individualna video produkcija u Crnoj Gori omogućava vam da zabilježite prekrasne trenutke ispunjene ljubavlju, radošću i toplotom. Paketi iz grupe “Story” idealni su za porodična snimanja, pred svadbene i post svadbene spotove, Love Story, dječije praznike i druge događaje u krugu najbližih. Individualna video produkcija u Crnoj Gori uključuje rad jednog video operatera.

Story Light

Individualni scenario
1-2 lokacije
Trajanje snimanja – 3 sata
Snimanje dronom + 80 euro / sat
Video klip 2-3 minute

Cijena: 540€

Story Standard

Individualni scenario
2-3 lokacije
Trajanje snimanja – do 5 sati
Snimanje dronom uključeno u cijenu
Snimanje intervjua (po želji)
Video klip 3-4 minute

Cijena: 850€

Story Gold

Individualni scenario
3-4 lokacije
Trajanje snimanja – do 8 sati
Snimanje dronom uključeno u cijenu
Snimanje intervjua (po želji)
Mini film 4-5 minuta
Klip za Instagram do 1 minute

Cijena: 1200€

Uslovi i plaćanje

  • Avans u iznosu od 30% se plaća pri rezervaciji. Ostatak iznosa se plaća gotovinski do kraja dana u kome se radi snimanje.
  • U slučaju otkaza rezervacije, za manje od mjesec dana do dana snimanja, avans se ne vraća.
  • Rok za izradu video klipa je do 3 mjeseca.
  • U cijenu paketa je uključen transport videografa na ličnom automobilu na teritoriji Budvanske rivijere i Boko-Kotorskog zaliva. Transport do ostalih mjesta se plaća posebno.
  • Paketi mogu biti korigovani saglasno vašim željama.
  • Dron, za snimanje iz vazduha, koristi se samo u povoljnim vremenskim uslovima.
  • Snimanje dronom moguće je isključivo u dozvoljenim zonama, i let se obavlja u okviru propisanih parametara za konkretnu zonu.
  • Video klip može biti iskorišćen za publikacije u portfoliju. Ukoliko ne želite da se vaši snimci koriste u dijelu portfolio, cijena svih paketa se uvećava za 30%.