Svadbena video produkcija u Crnoj Gori

Snimanje vašeg svadbenog filma u Crnoj Gori sa Uliyanoff Films, pružiće vam jedno potpuno novo i neponovljivo iskustvo. Mi se trudimo da isključimo snimanje dosadih, unaprijed isplaniranih scena, i pokušavamo da u opuštenoj atmosferi uhvatimo žive i prirodne emocije. Za nas je jako važno, da sam proces snimanja svadbenog filma bude za vas lagan i opušten, i da vi budete zadovoljni našom saradnjom. Mi ćemo se pobrinuti da vaš svadbeni film zabilježi sve interesantne i važne momente vašeg najvažnijeg praznika. A sada je vrijeme da se upoznate sa cijenama i uslovima snimanja svadbenog filma…

WEDDING STANDARD

Trajanje snimanja – do 5 sati
Ceremonija vjenčanja, šetnja
Snimanje dronom uključeno u cijenu
Mini film 5 minuta
Teaser za Instagram do 1 minute

Cijena: 890€

Wedding Medium

Trajanje snimanja – do 8 sati
Pripreme mladenaca, ceremonija vjenčanja, šetnja
Snimanje dronom uključeno u cijenu
Film 8-12 minuta
Klip 2-3 minute
Teaser za Instagram do 1 minute

Cijena: 1390€

Wedding Prime

Trajanje snimanja – do 12 sati (najkasnije do 24:00)
Pripreme mladenaca, ceremoija vjenčanja, šetnja, svećana večera
Snimanje dronom uključeno u cijenu
Film 15-25 minuta
Klip 3-4 minute
Teaser za Instagram do 1 minute

Cijena: 1990€

Dodatne usluge

Prewedding snimanje (3 sata): 250€ *
Ubrzana montaža (30 dana): 300€
Otkaz od publikacije u portfoliju: 30 % od cijene usluga
Dugometražni film (hronoliški tok svadbenog dana 60-90 min.): 250€

Uslovi i plaćanje

 • Avans,  u iznosu od 30% od ukupne cijene, se plaća pri rezervaciji. Ostatak iznosa se plaća gotovinski do kraja dana u kome se radi snimanje.
 • U cijenu svih paketa uključene su usluge kamermena, montaža, korekcija boje, izbor muzike.
 • U zavisnosti od dužine video snjimanja te izbora lokacija, koristimo jednog ili dva videografa.
 • U slučaju otkaza rezervacije, avans se ne vraća.
 • Rok za izradu klipa, filma i teasera je do 5 mjeseci.
 • U cijenu paketa je uključen transport videografa na ličnom automobilu na teritoriji crnogorskog primorja. Transport do ostalih mjesta se plaća dodatno.
 • Video materijali mogu biti iskorišćeni za publikaciju u potfoliju videografa.
 • Dron, za snimanje iz vazduha, koristi se samo u povoljnim vremenskim uslovima.
 • Snimanje dronom moguće je isključivo u dozvoljenim zonama, i let se obavlja u okviru propisanih parametara za konkretnu zonu.
 • Cijene i uslovi, ukazani na našem sajtu, služe isključivo za informativne svrhe i ne predstavljaju zvaničnu ponudu.
 • * Kadrovi sa prewedding snjimanja koriste se za svadbeni film, klip i teaser i ne koriste se za poseban video klip.